Cefu Tilbyder

Mette Lykke Nielsen

Mette Lykke NielsenMette Lykke Nielsen, Lektor Ph.d.

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 4911
Mail: mln@learning.aau.dk

Uddannelse:
2008:    Ph.d. ved Forskerskolen for Livslang læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet og Center for Ligestillingsforskning.  Titel på Ph.d. afhandling:"Far, mor og ingeniør- tilblivelser af hverdagsliv mellem arbejds- og familieliv".

2001: Kandidat i Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

Aktuelle forskningsområder:
Unges uddannelses- og arbejdsliv. Mere specifikt: 

 • Unges arbejdsmiljø og arbejdsulykker
 • Køn/ kønnede subjektiveringsprocesser
 • Uddannelsesmotivation på ungdomsuddannelserne
 • Unge og 'precarious' arbejde 

  Ansættelser: 

 • 2014- Lektor, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Ålborg Universitet, Sydhavnen.
 • 2010-2013 Post.doc., Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
 • 2008-2010 Videnskabelig assistent, Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
 • 2008  Ekstern lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
 • 2003-2008 Ph.d. studerende, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
 • 2001- 2003 Akademisk medarbejder, Videnscenter for Ligestilling, senere Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitet.
 • 2002 Akademisk medarbejder, Rigshospitalet, Enhed for Pædagogik, Psykologi og Socialrådgivning.
 • 2000  Projektansat ligestillingskonsulent, FIU-Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem. 

Jeg har en profil på Researchgate, hvorfra det er muligt at hente flere af mine artikler elektronisk:

Find dem her

 

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt ’Sikkert Arbejde For Unge’ (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Så kører det bare

I "Så kører det bare" fokuserer vi på de virksomheder hvor de unge er ansat. Vi sætter fokus på det arbejdsmiljøarbejde, der praktiseres på 9 forskellige arbejdspladser som er rettet mod unge mellem 15 og 24 år.

Spænd hjelmen!

Rapporten bygger på interviews med og feltarbejde blandt unge fra fem forskellige brancher: detailhandlen, industrien, hotel og restaurant, plejeområdet samt bygge og anlæg.

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes, for at bidrage til at reducere risikoen for, at unge kommer til skade i arbejdet. Projektet vil yderligere undersøge, hvordan unge oplæres i sikkerhed på arbejdspladsen i de første tre måneder af deres ansættelse, og om dette læringsforløb er tilstrækkeligt i forhold til risikoforhold i deres arbejde.

Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-Projektet

Følgeforskning i forbindelse med SATS-projektet. Gennemført af EUC Nord, Produktionsskoler - og UU-centre i Vendsyssel.

Når fremtiden tegner sig

"Når fremtiden tegner sig" er en rapport om unge i et yderkantsområde i Danmark. Rapporten giver et indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge i et yderkantsområde.

Køn og uddannelsesmotivation

Hvordan skabes motivation på ungdomsuddannelserne? Rapporten følger over et år en række praksisnære tiltag, som tilstræber netop dette. Desuden viser rapporten hvordan køn bruges som kategori til at forstå forholdet mellem elevernes præstationer og uddannelsesmotivation.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

SAFU - Sikkert arbejde for unge

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt 'Sikkert Arbejde For Unge' (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV