Cefu Tilbyder

Louise Yung Nielsen

Louise Yung NielsenLouise Yung Nielsen, Ph.d.

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: ln@learning.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d. og cand.mag i Dansk og Kommunikation fra Københavns Universitet

Arbejdsområde:
Unge, sociale medier, visuelle medier, internet, krop, livsstil.

Jeg har netop afsluttet et PhD-projekt om konstruktion af krop i digitale verdener. Med udgangspunkt i unges praksis i digitale verdener ønsker projektet at undersøge, hvordan de unge praktiserer relationerne mellem krop, teknologi og medier. På sociale medier opfattes kroppen ofte som fraværende, men den er faktisk særdeles nærværende - blot i nogle nye former. Vi bliver derfor nødt til at gentænke de gamle dikotomier krop-sjæl, offline-online, subjekt-objekt, idet medier og teknologier i højere grad er størrelser, som vi bliver til i samspil med snarere end fremmedgørende enheder. Projektet har arbejdet med modeblogs som case og har anskuet det digitale medie samt tøjet som teknologier, som bruges i fremskrivningen af selvet.

Jeg er cand.mag. i Dansk fra Københavns Universitet, hvor jeg har beskæftiget mig med visuelle medier, digital æstetik og billedanalyse. Mit speciale skrev jeg om MySpace og Flickr og om, hvordan det æstetiske bliver brugt som et vigtigt element i konstruktionen af online-identitet. Derudover har jeg været ekstern lektor tre semestre på Dansk på KU, hvor jeg underviste bredt i medier, æstetik og genrer.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV