Cefu Tilbyder

Emilie Mejdahl Siig

Emilie Mejdahl Siig, Studentermedhjælp

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 5069
Mail: ems@learning.aau.dk

Uddannelse
Jeg har læst 2 år på Pædagogik på Københavns Universitet, men læser nu på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet i Emdrup. Mine primære interesseområder omhandler unge og uddannelse.

Arbejdsområde
Hos CeFU varetager jeg en del af det administrative arbejde ved Foreningen Center for Ungdomsforsknings medlemsorganisationer og bestyrelse. Herudover assisterer jeg ved forskellige forskningsprojekter.

Kontakt forsker

Emilie Mejdahl Siig
ems@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 5069

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV