Cefu Tilbyder

Birgitte Ebert Pedersen

Birgitte Ebert Pedersen, Studentermedhjælp

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: bep@learning.aau.dk

Uddannelse:
Jeg læser min kandidat i Socialvidenskab og Pædagogik og Uddannelsesstudier på Roskilde Universitet, hvorfra jeg også har en bachelor med samme fagkombination. Mine primære interesseområder omhandler uddannelse og udsatte unge.

Arbejdsområde:
Hos CeFU varetager jeg en del af det administrative arbejde ved Foreningen Center for Ungdomsforsknings medlemsorganisationer og bestyrelsen. Herudover assisterer jeg ved forskellige forskningsprojekter.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV