Cefu Tilbyder

Anne Mette W Nielsen

Anne Mette W NielsenAnne Mette W Nielsen, Adjunkt

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 5056 6124
Mail: amwn@learning.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Litteraturhistorie (AU). Ph.D. fra Moderne Kultur (KU).                           

Forskningsfelt:                                                                                                                                    Min forskning fokuserer på unges deltagelse og handlekraft indenfor en række forskellige arenaer, herunder uddannelse, foreningsliv og kunst- og kulturområdet.

I den forbindelse har jeg gennem en årrække arbejdet med, hvordan en global fortolkningshorisont redefinerer uddannelsesområdets videns- og dannelsesbegreber. Jeg har været særlig interesseret i æstetiske processer og praksisser og den rolle de spiller for, hvordan unge bliver i stand til at aflæse, navigere i og udvikle nye handlerum.

Pt. er jeg engageret i et større forskningsprojekt om udsatte unges deltagelse i kunst- og kulturprojekter under overskriften "Alternative arenaer for en social indsats". Her undersøger vi de dannelsesmæssige, sociale, personlige og uddannelses-/arbejdsmæssige områder, som udsatte unge oplever, at de udvikler gennem deres deltagelse i musik-, kunst- og teaterprojekter, samt hvordan de unge beskriver deres deltagelse i relation til deres øvrige livssituation. Vi har særlig fokus på, hvordan deres deltagelse også bidrager til at styrke deres forandrings- og handlekraft indenfor andre arenaer.

Siden 2013 har jeg samarbejdet med Louisiana Learning om at styrke brugen af kunstneriske processer og praksisser i gymnasiet under overskriften Brug Kunsten. I forlængelse heraf deltager jeg i et større forsknings- og udviklingsprojekt mellem Arken, Statens Museum for Kunst, Aros, Kunsten, Trapholt, Thorvaldsen, Brandts Klædefabrik og Louisiana med henblik på at undersøge den læring, der finder sted i deres kunstbaserede undervisningsforløb. Projektet er del af et længerevarende samarbejde med Learning Practice and Research, TATE Modern og Goldsmith College og er støttet af Kulturstyrelsen.

I 2015-2016 har jeg desuden fulgt projektet Internationalisering på Hjemmebane, hvor seks gymnasier i Region Midt har udviklet, afprøvet og videndelt internationalt orienterede undervisningsforløb og læringsaktiviteter. Mit bidrag lå i forlængelse af min Ph.D., hvor jeg undersøgte globaliseringsprocesser indenfor uddannelsesområdet med særlig fokus på det almendannende gymnasium gennem et større aktionsforsknings- og udviklingsprojekt under overskriften Globale Gymnasier.

Tillidshverv:

  • Medlem af Advisory Board for performancegruppen Sisters Academy
  • Medlem af Advisory Board for Louisiana Learning
  • Medlem af Ungdomsrådet, Aarhus Kommune
  • Medlem af bevillingsudvalg, International Pulje, Folkehøjskolernes Forening

 

 

Kontakt forsker

Anne Mette W Nielsen
amwn@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV