Cefu Tilbyder

Anne Görlich

Anne GörlichAnne Görlich, Adjunkt

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2073 5872
Mail: ag@learning.aau.dk

Uddannelse:
PhD fra Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, AAU med titel: "Uden uddannelse og arbejde: Unges tilblivelser i komplekse transitioner": Derudover har jeg en kandidatgrad i psykologi og kommunikation fra RUC, samt en efteruddannelse som psykoterapeut MPF.

Forskningsfelt:
Mit forskningsområde er primært udsatte og sårbare unge uden for uddannelsessystemet. Jeg beskæftiger mig med forskningsprojekter, der undersøger og evaluerer tiltag, som kan hjælpe de unge til at starte og gennemføre en uddannelse. Det er et kompleks område, og jeg forsøger dels at udforske alle de perspektiver og interesser, som er knyttet hertil samt overordnet at undersøge, hvordan de unge handler, interagerer og 'processerer' de betingelser, som rammesætter deres muligheder for uddannelse og arbejde.

I min forskning anlægger jeg relationelle og social konstruktionistiske perspektiver og undersøger, hvordan disse perspektiver kan bidrage med at forskubbe fokus med individuelle unge til de samspil og relationer, de indgår i. Jeg arbejder eksperimenterende med 'poetisk analyse', som bidrager med at undersøge affektive elementer af de unges erfaringer og oplevelser, som fremstilles i poetiske tekster. Med dette ønsker jeg at bidrage med andre og mere følelsesprægede perspektiver på de unges interageren med systemerne omkring dem.

  • Medlem af Mønsterbryderudvalget i Frederiksberg Kommune
  • Medlem af Nordisk Forskernetværk: Unge i Risiko. 
  • Associate i The Taos Institute, startet af prof. Ken Gergen
  • Medlem af Netværk om unge i socialpsykiatrien

3 Interessante publikationer:

2016 - Uden uddannelse og arbejde: Unges tilblivelser i komplekse transitioner/Görlich, Anne, Aalborg Universitet: Ph.D-afhandling

2016 - Afstand, modstand og mestring: Poetiske analyser af unges subjektiveringsprocesser/ Görlich, Anne, Psyke og Logos, 2016, (1)

2015 - Educational trust: relational and structural perspectives on young people on the margins of the education system/ Görlich, Anne. & Katznelson, Noemi.  Educational Research, Vol. 57, Iss. 2, 2015

Hvem er de unge ledige?

Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet.

Verdensborger i Danmark

Et øjebliksbillede af de unges forestillinger om demokrati og deres bud på en revision af den nuværende grundlov.

Køn og læring på ungdomsuddannelserne

Projektets fokus er at afdække hvilket rolle elevernes køn har for deres læring og lyst til uddannelse. projketet udarbejde i samarbejde med Forum 100% og er anden fase i forskningsfeltet om køn og læring

Uden uddannelse og arbejde - unges tilblivelser i komplekse transitioner

Ph.d. afhandling der undersøger unge under 30 år, uden ungdomsuddannelse og uden fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kontakt forsker

Anne Görlich
ag@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV