Aktuelt

Indbydelse til netværkskonference i forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne

Forsker Praktikernetværket for erhvervsuddannelse holder netværkskonference tirsdag d. 23 september 2014 kl. 10:00-15:30.

Erhvervsuddannelsesreformen har i høj grad været i mediernes søgelys. Et sjældent stærkt og tiltrængt fokus på de erhvervsuddannelser, som ellers står lidt i skyggen af de gymnasiale uddannelser. Men et helt centralt omdrejningspunkt i uddannelserne har stort set undgået opmærksomhed, nemlig praktikken. Op mod ¾ af en erhvervsuddannelse foregår som praktik, og bortset fra den evigt tilbagevendende konstatering af, at der mangler praktikpladser, så har man stort set ikke drøftet kvaliteten i praktikken. Hverken krav om relevante og nødvendige oplærerkompetencer, betydningen af god oplæring og et godt læremiljø ift. at få flere unge til at søge og blive fastholdt i EUD eller praktikstedernes bidrag til at få det vigtige samspil mellem skole og praktik til at hænge bedre sammen.

For mange erhvervsuddannelseselever er der stadigvæk ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem det, de lærer i skolen, og det, de lærer i praktikvirksomheden. Det er dokumenteret i flere undersøgelser, senest i EVA's evaluering "Sammenhæng mellem skole og praktik" (2013).

Vi vil på denne konference stille skarpt på netop disse temaer, nemlig hvordan kan vi fremme et bedre skole-virksomheds-samspil og hvordan kan vi fortsat sikre kvaliteten i praktikoplæringen.

Læs indbydelsen til konferencen her

 Se en grafisk fremstilling af erhvervsuddannelsesreformen her

Lagt online 16.06.2014 af Mads Ekdahl

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV